Till toppen

Bruttonationalprodukten 2008-2021 efter uppgift, bransch och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.A Jordbruk, skogsbruk och fiske , B Utvinning av mineral , C Tillverkning ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
På grund av att näringsgrensindelningen uppdaterades 2008 är inte de branschvisa uppgifterna helt jämförbara med tidigare år. I samband med kalkylen av 2009-års siffror har dessutom 2008-års siffror reviderats utan att motsvarande revidering gjorts för tabeller där 2002-års näringsindelning använts. Databastabellen för fasta priser korrigerades november 2019 för åren 2008-2013. Värden för 2014-2021 reviderade och korrigerade 19.03.2024. Prisändringen 2014 är justerad för att utveckling av värde, volym och pris ska stämma överens under övergången mellan KPI- och kedjeindexbaserad metod.