Till toppen

Anskaffning och produktion av el 1980-2021 efter år, statistik och ursprung

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1980 , 1985 , 1990 ,

Valda 1 Totalt 31

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Solkraftsproduktionen uppskattas baserat på effekten av installerade solpaneler Observera att uppgifterna i denna databas endast redogör för hur el rent fysiskt produceras, importeras och exporteras. Redovisningen omfattar inte handel med elenergi. Rent tekniskt så stannar all el på Åland tills den lokala produktionen överstiger den lokala konsumtionen, varvid överstigande del exporteras.