Till toppen

Vattendragsbelastningen på Åland 1987-2011 efter år, ämne och bransch

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1987 , 1989 , 1991 ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Fr.o.m. 2012 tas uppgifter om vattendragsbelastningen fram med förnyade och modernare metoder.