Till toppen

Uppkommet avfall på Åland 2008-2020 (NI2008) efter bransch och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Jordbruk, skogsbruk och fiske , Utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistik om avfallshantering samlas in från de åländska företag som antingen transporterar eller behandlar avfall. Avfallet fördelas enligt EWC-koder (European Waste Classification). EWC-koderna utvecklades av Europeiska Unionen för att bidra med en standard för jämförelse av avfallsstatistik inom EU. EWC-koderna är en substansorienterad klassificering av avfall för statistiska ändamål. EWC-koderna visar även om avfallet beaktas som farligt eller icke-farligt avfall. Branschfördelningen sker enligt NACE-koder (National Activities Classification of Economics), vilket är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning. En fördelning som indelar företag, organisationer och dylikt i branscher. Näringsgrensindelningen i avfallsstatistiken följer från och med år 2008 den reviderade näringsgrensindelningen NACE rev 2. Tidigare år har näringsgrensindelningen publicerats enligt den äldre indelningen, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. Den nya näringsgrensindelningen är gjord enligt företagens huvudsakliga verksamhet den 31.12.2007. Avfallsslaget vanligt slam redovisas i torrsubstans i tabellerna. Torrsubstans är resultatet av en reningsprocess i ett reningsverk, det vill säga avvattnat och rötat slam. Torrsubstansen är lite olika beroende på effektiviteten vid reningsverket. Uppgifterna för åren 2010-2014 har reviderats.