Uppkommet avfall på Åland 2010-2018 efter avfallsslag, år och farligt/icke-farligt
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

avfallsslag Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

farligt/icke-farligt Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
1 000 kg
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
25.10.2019
Skapad datum
19.10.2011
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
MI003
Fotnoter

Fotnoter

Statistik om avfallshantering samlas in från de åländska företag som antingen transporterar eller behandlar avfall.
Avfallet fördelas enligt EWC-koder (European Waste Classification). EWC-koderna utvecklades av Europeiska Unionen för att bidra med en standard för jämförelse av avfallsstatistik inom EU. EWC-koderna är en substansorienterad klassificering av avfall för statistiska ändamål. EWC-koderna visar även om avfallet beaktas som farligt eller icke-farligt avfall.
Avfallsslaget vanligt slam redovisas i torrsubstans i tabellerna. Torrsubstans är resultatet av en reningsprocess i ett reningsverk, det vill säga avvattnat och rötat slam. Torrsubstansen är lite olika beroende på effektiviteten vid reningsverket.
Uppgifterna för åren 2010-2014 har reviderats.