Till toppen

Uppkommet avfall på Åland 2010-2020 efter avfallsslag, år och farligt/icke-farligt

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Lösningsmedelsavfall , Surt, alkaliskt eller salthaltigt avfall ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistik om avfallshantering samlas in från de åländska företag som antingen transporterar eller behandlar avfall. Avfallet fördelas enligt EWC-koder (European Waste Classification). EWC-koderna utvecklades av Europeiska Unionen för att bidra med en standard för jämförelse av avfallsstatistik inom EU. EWC-koderna är en substansorienterad klassificering av avfall för statistiska ändamål. EWC-koderna visar även om avfallet beaktas som farligt eller icke-farligt avfall. Avfallsslaget vanligt slam redovisas i torrsubstans i tabellerna. Torrsubstans är resultatet av en reningsprocess i ett reningsverk, det vill säga avvattnat och rötat slam. Torrsubstansen är lite olika beroende på effektiviteten vid reningsverket. Uppgifterna för åren 2010-2014 har reviderats.