Till toppen

Väderleksförhållanden 1977-2022 efter väderleksförhållande, månad och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1977 , 1978 , 1979 ,

Valda 1 Totalt 46

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna som publiceras i denna databas är slutliga, och baserar sig på mätningar på flera klockslag under dygnet. Före 1.10.1995 utfördes temperatur- och nederbördsmätningarna vid Mariehamns flygplats, därefter i Jomala, Södersunda. Fr.o.m. 2007 utförs mätningarna i Jomalaby. Soltimmarna mäts i Mariehamn. Vindriktning och medelvindhastighet har sedan 1998 uppmätts på Nyhamn, Lemland. Från 2016 innehåller förhärskande vindriktningen 16 väderstreck. De uppgifter som publiceras under temaområdet Hållbar utveckling (Ekologisk hållbarhet 7) är preliminära, dessa uppgifter baserar sig enbart på avläsning vid två klockslag under dygnet. Dessa avläsningar gäller Jomala och har räknats i ett rutnät i grid på 10x10 kilometer på basis av de närmaste observationsstationerna. Detta så kallade material i grid ger uppskattningar av fördelningen av väderstorheter under en lång tidsperiod även för platser där väderleksobservationer inte är tillgängliga. Värdena i fråga kan avvika något från värdena från en enskild observationsstation.

väderleksförhållande: Soltimmar , månad: Mars , år: 2018

Uppgift saknas p.g.a. tekniskt fel i mätutrustningen

väderleksförhållande: Soltimmar , månad: April , år: 2018

Uppgift saknas p.g.a. tekniskt fel i mätutrustningen

väderleksförhållande: Soltimmar , månad: Augusti , år: 2020

Uppgifter saknas för fyra dagar

väderleksförhållande: Soltimmar , månad: Jan-Dec , år: 2018

Uppgift saknas p.g.a. tekniskt fel i mätutrustningen under mars och april

väderleksförhållande: Soltimmar , månad: Jan-Dec , år: 2020

Uppgifter saknas för fyra dagar i augusti