Indikatorer för hållbar utveckling (FN) 1990-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

indikator Markera minst ett värde

Totalt 418 Valda

år Markera minst ett värde

Totalt 30 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
1.1.1 --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.a --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Män, 0-17 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.b --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Kvinnor, 0-17 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.c --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Män, 18-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.d --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Kvinnor, 18-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.e --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Män, 25-34 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.f --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Kvinnor, 25-34 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.g --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Män, 35-49 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.h --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Kvinnor, 35-49 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.i --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Män, 50-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.j --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Kvinnor, 50-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.k --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Män, 65-74 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.l --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Kvinnor, 65-74 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.m --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Män, 75 år och äldre:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.1.n --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %; Kvinnor, 75 år och äldre:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.2.2 --- Andel av befolkningen som lever i fattigdom, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.3.1 --- Andel av befolkningen som omfattas av socialt grundskydd och sociala skyddssystem, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.4.1 --- Andel av befolkningen som lever i hushåll med tillgång till grundläggande tjänster, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.4.2 --- Andel av den totala vuxna befolkningen som har säkra markrättigheter, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.5.1 --- Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.5.2 --- Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i förhållande till bruttonationalprodukten (BNP):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.5.3 --- Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.5.4 --- Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.a.1 --- Andelen inrikes genererade resurser som anslås av staten direkt till program för fattigdomsbekämpning, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.a.2 --- Andel av den totala statliga budgeten som anslås till grundläggande tjänster, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.a.3 --- Summan av sammanlagda bidrag och icke-skuldgenererande inflöden som direkt anslås till program för fattigdomsbekämpning som en del av BNP, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
1.b.1 --- Andelen statliga löpande utgifter och kapitalutgifter som går till områden som oproportionerligt gynnar Kvinnor, de fattiga och utsatta grupper, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.1.1 --- Förekomst av undernäring:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.1.2 --- Förekomst av måttlig eller svår livsmedelsosäkerhet i befolkningen, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.2.1 --- Förekomst av tillväxthämning hos barn under 5 års ålder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.2.2 --- Förekomst av under- och övervikt hos barn under 5 års ålder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.3.1 --- Produktionsvolym per arbetsenhet fördelat på klass av verksamhetens storlek:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.3.2 --- Genomsnittlig inkomst för småskaliga jordbrukare, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.4.1 --- Andelen jordbruksareal som brukas med ekologiskt jordbruk, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.5.1 --- Antalet växt- och djurgenetiska resurser för mat och jordbruk som säkras i genbanker på medellång eller lång sikt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.5.2 --- Andelen lokala arter som klassas som hotade, inte hotade eller okänd hotstatus, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.a.1 --- Andel av statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.a.2 --- Totala offentliga flöden (offentligt utvecklingsbistånd plus andra offentliga flöden) till jordbrukssektorn:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.b.1 --- Exportsubventioner för jordbruksprodukter:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
2.c.1 --- Indikator för svängningar i livsmedelspriser:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.1.1 --- Mödradödlighet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.1.2 --- Andelen förlossningar som utförs av utbildad sjukvårdspersonal, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.2.1 --- Dödlighet för barn under fem år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.2.2 --- Spädbarnsdödlighet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.3.1 --- Antalet nya fall av HIV per 1 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.3.2 --- Antalet nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.3.3 --- Antalet nya fall av malaria per 1 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.3.4 --- Antalet nya fall av hepatit B per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.3.5 --- Antalet personer i behov av åtgärder mot försummade tropiska sjukdomar:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.4.1.a --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.4.1.b --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.4.1.c --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.4.2.a --- Dödlighet i självmord; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.4.2.b --- Dödlighet i självmord; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.4.2.c --- Dödlighet i självmord; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.5.1 --- Täckning av behandlingsinsatser (farmakologiska och psykosociala insatser samt rehabilitering och eftervård) för missbruksrelaterade sjukdomar:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.5.2 --- Skadligt alkoholbruk enligt nationella definitioner som alkoholkonsumtion per år och invånare (15 år och äldre) i liter ren alkohol:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.6.1 --- Antal döda i trafikolyckor per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.7.1 --- Andelen Kvinnor i fertil ålder (15–49 år) som har sina behov av familjeplanering tillfredsställa med moderna metoder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.7.2.a --- Antalet tonårsfödslar per 1 000 Kvinnor; i åldern 10-14 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.7.2.b --- Antalet tonårsfödslar per 1 000 Kvinnor; i åldern 15-19 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.8.1 --- Täckning av grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.8.2.a --- Andel av befolkningen med stora hälso- och sjukvårdsutgifter i förhållande till hushållets totala utgifter eller inkomster, %; 10:e percentilen:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.8.2.b --- Andel av befolkningen med stora hälso- och sjukvårdsutgifter i förhållande till hushållets totala utgifter eller inkomster, %; 25:e percentilen:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.9.1 --- Dödsfall till följd av luftföroreningar i och utanför bostaden:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.9.2 --- Dödsfall till följd av brist på rent vatten, sanitet och hygien:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.9.3.a --- Dödsfall till följd av oavsiktligförgiftning; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.9.3.b --- Dödsfall till följd av oavsiktligförgiftning; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.9.3.c --- Dödsfall till följd av oavsiktligförgiftning; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.a.1.a --- Andel som röker dagligen i ålder 16 år och äldre; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.a.1.b --- Andel som röker dagligen i ålder 16 år och äldre; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.a.1.c --- Andel som röker dagligen i ålder 16 år och äldre; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.b.1 --- Täckningsgrad i målbefolkningen för alla vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.b.2 --- Totalt offentligt utvecklingsbistånd till medicinsk forskning och grundläggande hälsooch sjukvård:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.b.3 --- Andelen hälso- och sjukvårdsinrättningar som kan erbjuda ett antal livsviktiga läkemedel till ett överkomligt pris och på en hållbar grund, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.c.1 --- Täthet och fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.a --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR01:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.b --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR02:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.c --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR03:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.d --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR04:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.e --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR05:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.f --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR06:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.g --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR07:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.h --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR08:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.i --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR09:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.j --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR10:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.k --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR11:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.l --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR12:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
3.d.1.m --- Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet; IHR13:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.1.1.a --- Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning, %; i årskurs 2/3:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.1.1.b --- Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning, %; i slutet av lågstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.1.1.c --- Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning, %; i slutet av högstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.1.1.d --- Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik, %; i årskurs 2/3:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.1.1.e --- Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik, %; i slutet av lågstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.1.1.f --- Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik, %; i slutet av högstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.2.1 --- Andelen barn under 5 år som utvecklas enligt typiska utvecklingsmönster när det gäller fysisk och psykosocial hälsa samt inlärning, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.2.2 --- Deltagande i organiserat lärande (året före obligatorisk skolstart):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.3.1 --- Deltagande bland ungdomar och vuxna i formell och icke-formell utbildning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.a --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Kopiera eller flytta en fil eller mapp, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.b --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Kopiera eller flytta en fil eller mapp, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.c --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Kopiera eller flytta en fil eller mapp, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.d --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Använda en grundläggande aritmetisk formel i ett kalkylblad, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.e --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Använda en grundläggande aritmetisk formel i ett kalkylblad, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.f --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Använda en grundläggande aritmetisk formel i ett kalkylblad, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.g --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Installation av programvara, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.h --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Installation av programvara, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.i --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Installation av programvara, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.j --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skapa elektroniska presentationer med programvara, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.k --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skapa elektroniska presentationer med programvara, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.l --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skapa elektroniska presentationer med programvara, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.m --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Överföra filer, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.n --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Överföra filer, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.o --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Överföra filer, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.p --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skriva ett datorprogram, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.q --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skriva ett datorprogram, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.r --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skriva ett datorprogram, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.s --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Ansluta och installera nya enheter, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.t --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Ansluta och installera nya enheter, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.u --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Ansluta och installera nya enheter, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.v --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Använda verktyg för kopiering och klistra in, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.w --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Använda verktyg för kopiering och klistra in, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.x --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Använda verktyg för kopiering och klistra in, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.y --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skicka e-post med bifogade filer, ålder 16-24*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.z --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skicka e-post med bifogade filer, ålder 16-74*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.4.1.zz --- Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations och kommunikationsteknik (IKT), %; Skicka e-post med bifogade filer, ålder 16-89*:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.a --- Jämlikhetsindex (kvinnor/män) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning; i årskurs 2/3:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.b --- Jämlikhetsindex (kvinnor/män) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning; i slutet av lågstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.c --- Jämlikhetsindex (kvinnor/män) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning; i slutet av högstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.d --- Jämlikhetsindex (kvinnor/män) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik; i årskurs 2/3:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.e --- Jämlikhetsindex (kvinnor/män) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik; i slutet av lågstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.f --- Jämlikhetsindex (kvinnor/män) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik; i slutet av högstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.g --- Jämlikhetsindex (glesbygd/stad) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning; i årskurs 2/3:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.h --- Jämlikhetsindex (glesbygd/stad) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning; i slutet av lågstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.i --- Jämlikhetsindex (glesbygd/stad) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning; i slutet av högstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.j --- Jämlikhetsindex (glesbygd/stad) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik; i årskurs 2/3:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.k --- Jämlikhetsindex (glesbygd/stad) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik; i slutet av lågstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.l --- Jämlikhetsindex (glesbygd/stad) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i matematik; i slutet av högstadiet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.5.1.m --- Jämlikhetsindex (låg/hög socioekonomisk status) för barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning; i årskurs 2/3:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.6.1.a --- Andel av befolkningen som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsförståelse, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.6.1.b --- Andel av befolkningen som uppnår en bestämd kunskapsnivå i räkning, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.7.1 --- Till vilken grad (i) globalt medborgarskap och (ii) hållbar utveckling, inklusive jämställdhet och Mänskliga rättigheter, ingår på alla nivåer i utbildning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.a.1.a --- Andelen skolor med tillgång till, %; (a) elektricitet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.a.1.b --- Andelen skolor med tillgång till, %; (b) internet för pedagogiska syften:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.a.1.c --- Andelen skolor med tillgång till, %; (c) datorer för pedagogiska syften:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.a.1.d --- Andelen skolor med tillgång till, %; (d) anpassad infrastruktur och material för elever med funktionsnedsättning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.a.1.e --- Andelen skolor med tillgång till, %; (e) dricksvatten:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.a.1.f --- Andelen skolor med tillgång till, %; (f) separata sanitetsutrymmen för Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.a.1.g --- Andelen skolor med tillgång till, %; (g) grundläggande handtvätt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.b.1 --- Volym av offentligt utvecklingsbistånd för stipendier, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.c.1.a --- Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning för att undervisa på förskolenivå, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.c.1.bc --- Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning för att undervisa på grundskolenivå, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
4.c.1.d --- Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning för att undervisa på gymnasialstadiet, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.1.1 --- Huruvida ett rättsligt ramverk finns på plats för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och ickediskriminering på grund av kön:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.1.a --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 månaderna, %; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.1.b --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 månaderna, %; 15-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.1.c --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 månaderna, %; 25-34 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.1.d --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 månaderna, %; 35-44 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.1.e --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 månaderna, %; 45-54 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.1.f --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 månaderna, %; 55-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.1.g --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 månaderna, %; 65-74 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.2.a --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner de senaste 12 månaderna, %; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.2.b --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner de senaste 12 månaderna, %; 15-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.2.c --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner de senaste 12 månaderna, %; 25-34 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.2.d --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner de senaste 12 månaderna, %; 35-44 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.2.e --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner de senaste 12 månaderna, %; 45-54 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.2.f --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner de senaste 12 månaderna, %; 55-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.2.2.g --- Andelen Kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en intim partner de senaste 12 månaderna, %; 65-74 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.3.1.a --- Andelen Kvinnor i åldrarna 20–24 år som har ingått äktenskap före 15 års ålder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.3.1.b --- Andelen Kvinnor i åldrarna 20–24 år som har ingått äktenskap före 18 års ålder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.3.2 --- Andelen flickor och Kvinnor i åldrarna 15–49 år som har varit utsatta för kvinnlig könsstympning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.a --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.b --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.c --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.d --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; 10-14 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.e --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; 15-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.f --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; 25-44 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.g --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; 45-54 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.h --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; 55-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.i --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; 65+ år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.j --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; Stad 10+:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.4.1.k --- Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete, %; Landsbygd 10+:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.5.1.a --- Andelen platser som innehas av kvinnor i lagtinget, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.5.1.b --- Andelen platser som innehas av kvinnor i kommunfullmäktige, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.5.2.a --- Andelen Kvinnor i chefsposition, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.5.2.b --- Andelen kvinnor i ledande befattning eller mellanchefsposition, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.6.1 --- Andelen Kvinnor i åldrarna 15–49 år som fattar sina egna beslut om sexuella relationer, preventivmedel samt sexuell och reproduktiv hälsovård, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.6.2 --- Andelen länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för Kvinnor och Män i åldrarna 15 år och äldre till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.a.1.a.a --- Andelen jordbrukare som är ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark, %; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.a.1.a.b --- Andelen jordbrukare som är ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark, %; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.a.1.b --- Andelen Kvinnor av ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.a.2 --- Andelen länder med ett rättsligt ramverk som garanterar Kvinnors lika rätt till ägande och/eller kontroll av mark, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.b.1.a --- Andelen individer (16-74 år) som äger en mobiltelefon, %; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.b.1.b --- Andelen individer (16-74 år) som äger en mobiltelefon, %; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.b.1.c --- Andelen individer (16-74 år) som äger en mobiltelefon, %; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
5.c.1 --- Andelen länder med system för att spåra och anslå offentliga medel till jämställdhet och Kvinnors egenmak, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.1.1 --- Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.2.1 --- Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.3.1 --- Andel av befolkningen som är ansluten till avlopp med godkänd, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.3.2 --- Andelen vattenförekomster med god yt- och grundvattenstatus, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.4.1 --- Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten över tid:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.4.2.a --- Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser, %; Grundvatten:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.4.2.b --- Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser, %; Ytvatten:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.4.2.c --- Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser, %; Kylvatten:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.5.1 --- Grad av införlivande av en integrerad förvaltning av vattenresurser (0–100):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.5.2 --- Andelen yta av gränsöverskridande avrinningsområden med praktiska arrangemang för vattensamarbete, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.6.1 --- Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade ekosystem över tid:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.a.1 --- Andelen offentligt utvecklingsbistånd i statsbudgeten som anslås till vatten- och sanitetssektorn, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
6.b.1 --- Andelen lokala administrativa enheter med etablerade och fungerande politik och förfaranden för lokalsamhällets deltagande i vattenoch sanitetshantering, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
7.1.1 --- Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
7.1.2 --- Andel av befolkningen som primärt förlitar sig på hållbara bränslen och ren teknik, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
7.2.1 --- Andelen förnybar energi i den totala slutliga energianvändningen, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
7.3.1 --- Energiintensitet angiven som kvoten mellan tillförd energi och BNP:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
7.a.1 --- Internationella finansiella flöden till utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling inom ren energi samt förnybar energiproduktion, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
7.b.1.a --- Investeringar i energieffektivitet som andel av BNP:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
7.b.1.b --- Andelen utländska direktinvesteringar i finansiella överföringar till infrastruktur och teknik för tjänster för hållbar utveckling:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.1.1 --- Årlig tillväxt i real BNP per capita:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.2.1 --- Årlig tillväxt i real BNP per sysselsatt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.3.1 --- Andelen sysselsatta inom den informella sektorn i annat arbete än jordbruk:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.4.1 --- Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och materialfotavtryck per BNP:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.4.2.a --- Inhemsk materialkonsumtion, kg:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.4.2.b --- Inhemsk materialkonsumtion per capita, kg:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.4.2.c --- Inhemsk materialkonsumtion per BNP, kg per euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.1.a --- Genomsnittlig timlön för kvinnliga och manliga anställda, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.1.b --- Genomsnittlig timlön för manliga anställda, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.1.c --- Genomsnittlig timlön för kvinnliga anställda, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.a --- Relativt arbetslöshetstal; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.b --- Relativt arbetslöshetstal; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.c --- Relativt arbetslöshetstal; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.d --- Relativt arbetslöshetstal; 15-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.e --- Relativt arbetslöshetstal; 25-34 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.f --- Relativt arbetslöshetstal; 35-44 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.g --- Relativt arbetslöshetstal; 45-54 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.h --- Relativt arbetslöshetstal; 55-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.5.2.i --- Relativt arbetslöshetstal; Personer med funktionsnedsättning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.6.1 --- Andelen ungdomar (15-24 år) som varken arbetar eller studerar, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.7.1 --- Andelen och antalet barn 5-17 år som är involverade i barnarbete, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.8.1 --- Dödliga och icke-dödliga arbetsskador:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.8.2 --- Efterlevnad av arbetstagarnas rättigheter på nationell nivå baserat på internationella arbetsorganisationens (ILO) stadgar och nationell lagstiftning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.9.1.a --- Turismens direkta bidrag till BNP som andel av total BNP, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.9.1.b --- Turismens direkta bidrag till BNP, ökningstakt %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.9.2 --- Andelen arbeten inom hållbar turistindustri som andel av det totala antalet arbeten inom turism, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.10.1.a --- (a) Antalet kommersiella banker per 100 000 vuxna:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.10.1.b --- (b) Antal bankomater (ATM) per 100 000 vuxna:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.10.2 --- Andelen vuxna (15 år och äldre) med konto i en bank eller annan finansiell institution eller med en leverantör av mobila betalningstjänster, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.a.1 --- Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat stöd, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
8.b.1 --- Förekomst av en utarbetad och tillämpad nationell strategi för ungdomssysselsättning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.1 --- Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 2 km från en väg som är farbar året om, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.2.a --- Inrikes vägtransport, fraktvolym, 1 000 ton:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.2.b --- Inrikes vägtransport, fraktvolym, miljoner tonkilometrar:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.2.c --- Järnvägstransport (inrikes samt utrikes totalt), frakt, 1 000 ton:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.2.d --- Järnvägstransport (inrikes samt utrikes totalt), frakt, miljoner tonkilometrar:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.2.e --- Järnvägstransport (inrikes samt utrikes totalt), 1 000 passagerare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.2.f --- Flygtransport (inrikes samt utrikes totalt), frakt, ton:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.1.2.g --- Flygtransport (inrikes samt utrikes totalt), passagerare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.2.1.a --- Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av BNP, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.2.1.b --- Tillverkningsindustrins förädlingsvärde per capita, USD:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.2.2 --- Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.3.1 --- Andelen småskaliga industriföretag av industrins totala förädlingsvärde, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.3.2 --- Andelen småskaliga industriföretag med lån eller kreditram, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.4.1 --- Koldioxidutsläpp per BNP, kilogram CO2/USD:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.5.1 --- Utgifter för forskning och utveckling som andel av BNP, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.5.2 --- Forskare (motsvarande heltid) per miljoner invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.a.1 --- Totala offentliga flöden till infrastruktur, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.b.1 --- Andelen förädlingsvärde för medel- och högteknologiska företag i totala förädlingsvärdet, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.c.1.a --- Andel av befolkningen som har tillgång till mobiltelefonnät; 2G teknik:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.c.1.b --- Andel av befolkningen som har tillgång till mobiltelefonnät; 3G teknik:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
9.c.1.c --- Andel av befolkningen som har tillgång till mobiltelefonnät; 4G teknik:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.1.1.a --- Tillväxttakt för inkomst per capita (medel) bland de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.1.1.b --- Tillväxttakt för inkomst per capita (medel) bland hela befolkningen, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.1.1.c --- Tillväxttakt för disponibel inkomst per capita (medel) bland de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst (2015 = 100):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.1.1.d --- Tillväxttakt för disponibel inkomst per capita (medel) bland hela befolkningen (2015 = 100):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.1.1.e --- Inkomstandelen för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.a --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Män, 16-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.b --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Kvinnor, 16-24 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.c --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Män 16+ år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.d --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Kvinnor, 16+ år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.e --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Män, 25-34 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.f --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Kvinnor, 25-34 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.g --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Män, 35-44 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.h --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Kvinnor, 35-44 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.i --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Män 45-54 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.j --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Kvinnor 45-54 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.k --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Män 55-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.l --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Kvinnor 55-64 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.m --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Män, 65+ år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.2.1.n --- Andelen personer som lever i hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet på under 50 procent av medianinkomsten, %; Kvinnor, 65+ år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.3.1 --- Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling de senaste 12 månaderna baserat på diskrimineringsgrund, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.4.1 --- Andel av BNP som går till löner och sociala avgifter, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.5.1 --- Finansiella sundhetsindikatorer:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.6.1 --- Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.7.1 --- Rekryteringskostnader som betalats av arbetstagaren som andel av intjänad månatlig inkomst i mottagarlandet, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.7.2 --- Antalet länder som har en migrationspolitik som underlättar ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.a.1 --- Andelen tariffer som används på import från de minst utvecklade länderna och utvecklingsländer med nolltariff, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.b.1 --- Totala resursflöden till utveckling, fördelat på mottagar- och givarländer samt typ av flöde:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
10.c.1 --- Remitteringskostnader som andel av det remitterade beloppet:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.1.1 --- Andel av den urbana befolkningen som lever i slumområden, informella bosättningar eller bristfälliga bostäder:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.2.1 --- Andel av befolkningen som har enkel tillgång till kollektivtrafik:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.3.1 --- Förhållande mellan arealtillväxt och befolkningstillväxt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.3.2 --- Andelen städer som har en struktur för civilsamhällets medbestämmande i stadsplanering och -förvaltning på regelbunden och demokratisk grund, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.4.1 --- Samlade utgifter per capita som går till att skydda, vårda och bevara kultur- och naturarv, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.5.1 --- Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.5.2 --- Direkta ekonomiska förluster i förhållande till BNP, skador på viktig infrastruktur och antal avbrott i grundläggande tjänster, till följd av katastrofer:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.6.1 --- Andelen fast avfall som uppkommer i städer som regelbundet samlas in och slutdeponeras på rätt sätt i förhållande till det totala genererade fasta avfallet, %; fördelat på stad:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.6.2 --- Årsmedelvärden för fina luftburna partiklar (t.ex. PM2,5 och PM10) i städer (befolkningsviktade):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.7.1 --- Andelen bebyggd miljö i städer som är offentliga platser med tillgänglighet för alla, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.7.2 --- Andelen personer som utsatts för fysiska eller sexuella trakasserier, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.a.1 --- Andel av befolkningen som lever i städer som tillämpar planer för stadsutveckling och regional utveckling som omfattar befolkningsprojektioner och resursbehov, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.b.1 --- Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.b.2 --- Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering i linje med nationella strategier för katastrofriskreducering, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
11.c.1 --- Andelen ekonomiskt stöd till de minst utvecklade länderna som anslås till konstruktion och upprustning av hållbara, motståndskraftiga och resurseffektiva byggnader av lokala material, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.1.1 --- Antalet länder som har nationella planer och strategier för hållbar konsumtion och produktion eller där hållbar konsumtion och produktion ingår som prioritet eller mål i nationell politik:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.2.1 --- Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och materialfotavtryck per BNP:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.2.2.a --- Inhemsk materialkonsumtion, kg:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.2.2.b --- Inhemsk materialkonsumtion, kg per capita:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.2.2.c --- Inhemsk materialkonsumtion per BNP, kg per euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.3.1 --- Matsvinnsindex:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.4.1 --- Antalet deltagare i multilaterala miljööverenskommelser om farligt avfall och andra kemikalier som uppfyller sina åtaganden och skyldigheter om att rapportera information enligt kraven i respektive avtal:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.4.2 --- Genererat farligt avfall per capita och proportionen av farligt avfall behandlat fördelat på behandlingstyp:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.5.1 --- Nationell återvinningsgrad, ton återvunnet material:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.6.1 --- Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.7.1 --- Antalet länder som tillämpar politik och handlingsplaner för en hållbar offentlig upphandling:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.8.1 --- Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling, inklusive utbildning om klimatförändringar, ingår på alla nivåer i utbildningen:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.a.1 --- Stöd till utvecklingsländerna inom forskning och utveckling som går till hållbar konsumtion och produktion samt miljövänliga tekniker, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.b.1 --- Antalet strategier eller politik och genomförda handlingsplaner för hållbar turism med överenskomna verktyg för övervakning och utvärdering:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
12.c.1 --- Subventioner av fossila bränslen per enhet BNP och som andel av de totala nationella utgifterna till fossila bränslen:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.1.1 --- Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.1.2 --- Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för katastrofriskreducering:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.1.3 --- Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för katastrofriskreducering i linje med nationella strategier för katastrofriskreducering:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.2.1 --- Antalet länder som har rapporterat att de har inrättat eller operationaliserat en integrerad politik/strategi/plan för att öka anpassningsförmågan till skadliga konsekvenser av klimatförändringen:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.3.1 --- Antalet länder som har integrerat begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning i läroplanen för grundskolan, gymnasieskolan och högre utbildning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.3.2 --- Antalet länder som har rapporterat att de har förbättrat den institutionella, systemiska och individuella kapacitetsuppbyggnaden för att genomföra klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarna och tekniköverföring:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.a.1 --- Mobiliserad summa US-dollar per år mellan 2020 och 2025 inför åtagandet om 100 miljarder US-dollar:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
13.b.1 --- Antalet av de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling som erhåller specialanpassat stöd, och storleken på stödet, inklusive ekonomiskt stöd, teknik och kapacitetsuppbyggnad:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.1.1 --- Index för kustnära övergödning och koncentrationen av flytande plastskräp:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.2.1 --- Andelen nationella exklusiva ekonomiska zoner som hanteras med hjälp av ekosystembaserade strategier, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.3.1 --- Havets genomsnittliga surhetsgrad (pH) uppmätt på de överenskomna provtagningsstationerna:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.4.1 --- Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.5.1 --- Täckning av skyddade områden i förhållande till marina områden, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.6.1 --- Grad av införande av internationella instrument för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.7.1 --- Hållbara fiskare som andel av BNP i små önationer under utveckling, de minst utvecklade länderna och alla länder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.a.1 --- Andel av den totala forskningsbudgeten som anslås till forskning inom fältet för havsteknik, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.b.1 --- Grad av införande av ett rättsligt/regulatoriskt/politiskt/institut ionellt ramverk som erkänner och skyddar småskaliga fiskares tillträdesrätt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
14.c.1 --- Antalet länder som gör framsteg med att godkänna och genomföra havsrelaterade instrument som genomför internationell rätt för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.1.1 --- Skogsmark som andel av total landareal, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.1.2.a --- Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på land och i sötvatten som är skyddade område, %; efter ekosystemtyp; IBA-platser, (%):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.1.2.b --- Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på land och i sötvatten som är skyddade område, %; efter ekosystemtyp; AZE-platser, (%):
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.2.1 --- Framsteg mot ett hållbart skogsbruk:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.3.1 --- Andelen mark som är degraderad i förhållande till den totala landarealen, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.4.1 --- Skyddade viktiga områden för biologisk mångfald i fjällen:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.4.2 --- Täckning av fjällvegetation:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.5.1.a --- Rödlisteindex; Grod- och kräldjur:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.5.1.b --- Rödlisteindex; Fåglar:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.5.1.c --- Rödlisteindex; Korall:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.5.1.d --- Rödlisteindex; Däggdjur:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.6.1 --- Antalet länder som har antagit administrativa och politiska ramverk för att säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av nytta:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.7.1 --- Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.8.1 --- Andelen länder som har relevant nationell lagstiftning och vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga och kontrollera spridningen av invasiva främmande arter, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.9.1 --- Framsteg mot fastställda nationella mål enligt Aichimål 2:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.a.1 --- Offentligt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter till att hållbart bevara och nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.b.1 --- Offentligt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter till att hållbart bevara och nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
15.c.1 --- Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.1.1 --- Antalet mordoffer per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.1.2 --- Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.1.3.a --- Andel av befolkningen som utsatts för fysiskt, psykologiskt eller sexuellt våld, %; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.1.3.b --- Andel av befolkningen som utsatts för fysiskt, psykologiskt eller sexuellt våld, %; Män:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.1.3.c --- Andel av befolkningen som utsatts för fysiskt, psykologiskt eller sexuellt våld %; Kvinnor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.1.4 --- Andel av befolkningen som känner sig trygga när de är ute i det egna bostadsområdet, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.2.1 --- Andelen barn (1–17 år) som har blivit utsatta för fysisk eller psykisk misshandel av vårdnadshavare densenaste månaden, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.2.2 --- Antalet offer för Människohandel per 100 000 invånare:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.2.3 --- Andelen unga Kvinnor och Män i åldrarna 18–29 år som har utsatts för sexuellt våld före 18 års ålder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.3.1 --- Andelen våldsoffer som har anmält brott till behörig myndighet eller annan officiellt utsedd mekanism för konflikthantering, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.3.2 --- Häktade i väntan på dom som andel av den totala fängelsepopulationen, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.4.1 --- Totalt värde av olagliga finansiella in- och utflöden, USD:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.4.2 --- Andelen beslagtagna, upphittade eller överlämnade vapen vars olagliga ursprung eller sammanhang har spårats eller fastställts av behörig myndighet i linje med internationella instrument, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.5.1 --- Andelen personer som vid minst ett tillfälle har haft kontakt med och betalat en muta till en offentlig företrädare eller som har fått en förfrågan om att muta en offentlig företrädare, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.5.2 --- Andelen företag som har haft kontakt med minst en offentlig företrädare och som har betalat en muta till en offentlig företrädare eller har fått en förfrågan om att muta en offentlig företrädare, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.6.1 --- Primära offentliga utgifter som andel av den ursprungligen godkända statsbudgeten, fördelat på sektor, %; efter sektor:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.6.2 --- Andel av befolkningen som är nöjd med sin senaste erfarenhet av offentlig verksamhet, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.7.1 --- Andel positioner i nationella och lokala institutioner jämfört med nationell fördelning, %; efter kön, ålder, personer med funktionsnedsättning:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.7.2 --- Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattandet är inkluderande och lyhört fördelat på kön, ålder, funktionsnedsättning och grupp, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.8.1 --- Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.9.1 --- Andelen barn under 5 år vars födsel har registrerats av en myndighet fördelat på ålder, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.10.1 --- Antalet verifierade fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, frihetsberövanden samt tortyr av journalister, fackligt engagerade och personer som arbetar med Mänskliga rättigheter:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.10.2 --- Antalet länder vars grundlagar garanterar allMänheten tillgång till information, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.a.1 --- Förekomst av oberoende institutioner som ansvarar för Mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
16.b.1 --- Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.1.1 --- Sammanlagda statliga inkomster som andel av BNP, %; efter källa:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.1.2 --- Andel av statens utgifter som finansieras av inhemska skatter, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.2.1.a --- Offentligt utvecklingsbistånd netto, som andel av BNI, %; Totalt:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.2.1.b --- Offentligt utvecklingsbistånd netto till de minst utvecklade länderna, som andel BNI, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.3.1 --- Utländska direktinvesteringar, offentligt utvecklingsbistånd och syd–syd-samarbetet som andel av den totala statsbudgeten, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.3.2.a --- Volym av remitteringar som andel av BNP, %; Kredit:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.3.2.b --- Volym av remitteringar som andel av BNP, %; Debit:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.4.1 --- Skuldbetalningar som andel av exporten av varor och tjänster, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.5.1 --- Antalet länder som antar och genomför investeringsvänliga regleringar för de minst utvecklade länderna:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.6.1 --- Antalet samarbetsavtal och -program inom vetenskap och/eller teknik mellan länder fördelat på typ av samarbete:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.6.2.a --- Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare; Alla abonnemang:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.6.2.b --- Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare; 10 Mbit/s+:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.6.2.c --- Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare; 256 kbit/s - 2 Mbit/s:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.6.2.d --- Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare; 2Mbit/s - 10 Mbit/s:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.7.1 --- Totalt anslaget bistånd till utvecklingsländer för att främja utveckling av miljövänlig teknik, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.8.1.a --- Andelen individer som använder internet, %; ålder 16-74 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.8.1.b --- Andelen individer som använder internet, %; ålder 16-89 år:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.9.1 --- Värde av ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländerna, euro:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.10.1 --- Globalt viktad genomsnittlig tullsats:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.11.1 --- Utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.12.1 --- Genomsnittliga tullsatser som utvecklingsländerna, de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling möter:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.13.1 --- Makroekonomisk instrumentpanel:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.14.1 --- Länder med mekanismer för att föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.15.1 --- Användning av ländernas egna resultatramverk och planeringsverktyg från aktörer som tillhandahåller utvecklingssamarbete:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.16.1 --- Länder som rapporterar om framgångar i ramverken för uppföljning av effektivt internationell utvecklingssamarbete mellan flera parter som bidrar till målen för hållbar utveckling:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.17.1 --- Belopp i US-dollar som anslås till offentlig -privata partnerskap och partnerskap inom det civila samhället:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.18.1 --- Andelen indikatorer för hållbar utveckling som produceras på nationell nivå med full disaggregering, %:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.18.2 --- Länder som har en nationell statistiklagstiftning som uppfyller kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.18.3 --- Länder med en nationell statistikplan som är helfinansierad och genomförd, efter finansieringskälla:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.19.1 --- Resurser som ställs till förfogande för att stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna, USD:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.19.2.a --- Länder som har utfört minst en folk- och bostadsräkning de senaste 10 åren:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
17.19.2.b --- Länder som har uppnått 100 procent registrering av födslar och 80 procent registrering av dödsfall:
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Skapad datum
15.11.2019
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
SDG
Fotnoter

Fotnoter

Strukturen på databasen följer Statistikcentralens motsvarande rapportering, indikatorerna är översatta till svenska med hjälp av SCB:s 'Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019'
indikator
1.1.1 --- Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen, %
Källa: ÅSUB
Den internationella (absoluta) fattigdomsgränsen definieras som 1,90 US dollar per dag (ungefär 485 euro per år). Definitionen är inte så relevant för Åland eller Finland, här borde ingen vara så låg inkomst.
2.4.1 --- Andelen jordbruksareal som brukas med ekologiskt jordbruk, %
Källa: ÅSUB, Livsmedelsverket
Indikatorn ska enligt FNs metodologi visa 'andelen produktivt och hållbart jordbruk', för närvarande finns det dock inte någon tillänglig data för detta. Tills vidare redovisar vi 'andelen ekologiskt jordbruk' istället.
3.1.1 --- Mödradödlighet
Källa: ÅSUB, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)
3.2.1 --- Dödlighet för barn under fem år
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Dödligheten för barn under fem år som definieras här är strikt sett inte en frekvens (dvs. antalet dödsfall dividerat med befolkningen under en viss tidsperiod), utan en sannolikhet för dödsfall härrörande från en livslängdstabell och uttryckt som en frekvens per 1 000 levande födda. Metodik: Antal dödsfall i åldern 0-4 år och befolkning i samma ålder används för att beräkna dödlighetstal som sedan omvandlas till åldersspecifik sannolikhet för att dö. Formel som används är: q(x)=2*n*m(x)/2+n*m(x), där m(x)*1000 är dödsfrekvens och n=5.
3.3.1 --- Antalet nya fall av HIV per 1 000 invånare
Källa: ÅSUB, Institutet för hälsa och välfärd
Indikatorn ska enligt FNs metodologi visa 'antalet nya fall av HIV per 1 000 smittfria invånare', för närvarande finns det dock inte någon tillänglig data för antalet smittade/smittfria invånare. Tills vidare redovisar vi indikatorn såsom 'antalet nya fall av HIV per 1 000 invånare' istället.
3.3.2 --- Antalet nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare
Källa: ÅSUB, Institutet för hälsa och välfärd
3.4.1.a --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Totalt
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Dödligheten på grund av vissa sjukdomar som definieras här är strikt sett inte en frekvens (dvs. antalet dödsfall dividerat med befolkningen under en viss tidsperiod), utan en sannolikhet för dödsfall härrörande från en livslängdstabell och uttryckt som en frekvens. Metodik: Antal dödsfall i åldern 30-69 år och befolkning i samma ålder används för att beräkna dödlighetstal som sedan omvandlas till åldersspecifik sannolikhet för att dö. Formel som används är: q(x)=2*n*m(x)/2+n*m(x)*100, där m(x) är dödsfrekvens och n=40.
Avlidna på grund av maligna tumörer (C00-C97), diabetes (E10-E14), cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99), kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (J40-J47) samt andra sjukdomar i andningsorganen (J00-J06, J20-J39, J60-J99)
3.4.1.b --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Män
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Dödligheten på grund av vissa sjukdomar som definieras här är strikt sett inte en frekvens (dvs. antalet dödsfall dividerat med befolkningen under en viss tidsperiod), utan en sannolikhet för dödsfall härrörande från en livslängdstabell och uttryckt som en frekvens. Metodik: Antal dödsfall i åldern 30-69 år och befolkning i samma ålder används för att beräkna dödlighetstal som sedan omvandlas till åldersspecifik sannolikhet för att dö. Formel som används är: q(x)=2*n*m(x)/2+n*m(x), där m(x) är dödsfrekvens och n=40.
Avlidna på grund av maligna tumörer (C00-C97), diabetes (E10-E14), cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99), kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (J40-J47) samt andra sjukdomar i andningsorganen (J00-J06, J20-J39, J60-J99)
3.4.1.c --- Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna; Kvinnor
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Dödligheten på grund av vissa sjukdomar som definieras här är strikt sett inte en frekvens (dvs. antalet dödsfall dividerat med befolkningen under en viss tidsperiod), utan en sannolikhet för dödsfall härrörande från en livslängdstabell och uttryckt som en frekvens. Metodik: Antal dödsfall i åldern 30-69 år och befolkning i samma ålder används för att beräkna dödlighetstal som sedan omvandlas till åldersspecifik sannolikhet för att dö. Formel som används är: q(x)=2*n*m(x)/2+n*m(x), där m(x) är dödsfrekvens och n=40.
Avlidna på grund av maligna tumörer (C00-C97), diabetes (E10-E14), cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99), kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna (J40-J47) samt andra sjukdomar i andningsorganen (J00-J06, J20-J39, J60-J99)
3.4.2.a --- Dödlighet i självmord; Totalt
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Uppgifter ur statistik över dödsorsaker (omfattar den åländska befolkningen)
Uttryckt som antalet självmord per 100 000 medelbefolkning
3.4.2.b --- Dödlighet i självmord; Män
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Uppgifter ur statistik över dödsorsaker (omfattar den åländska befolkningen)
Uttryckt som antalet självmord per 100 000 medelbefolkning
3.4.2.c --- Dödlighet i självmord; Kvinnor
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Uppgifter ur statistik över dödsorsaker (omfattar den åländska befolkningen)
Uttryckt som antalet självmord per 100 000 medelbefolkning
3.6.1 --- Antal döda i trafikolyckor per 100 000 invånare
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Uppgifter ur statistik över dödsorsaker (omfattar den åländska befolkningen)
3.7.2.a --- Antalet tonårsfödslar per 1 000 Kvinnor; i åldern 10-14 år
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
3.7.2.b --- Antalet tonårsfödslar per 1 000 Kvinnor; i åldern 15-19 år
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
4.2.2 --- Deltagande i organiserat lärande (året före obligatorisk skolstart)
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen, kommunerna på Åland
Indikatorn visar andelen 6 åringar som deltar i organiserad förskola
4.a.1.a --- Andelen skolor med tillgång till, %; (a) elektricitet
Källa: ÅSUB
4.a.1.b --- Andelen skolor med tillgång till, %; (b) internet för pedagogiska syften
Källa: ÅSUB
4.a.1.c --- Andelen skolor med tillgång till, %; (c) datorer för pedagogiska syften
Källa: ÅSUB, skolorna på Åland
Uppgifter har samlats in från grundskolorna sedan år 2000. Datorer förekom i undervisningen redan i början av 1990-talet.
4.a.1.d --- Andelen skolor med tillgång till, %; (d) anpassad infrastruktur och material för elever med funktionsnedsättning
Källa: ÅSUB
4.a.1.e --- Andelen skolor med tillgång till, %; (e) dricksvatten
Källa: ÅSUB
4.a.1.f --- Andelen skolor med tillgång till, %; (f) separata sanitetsutrymmen för Kvinnor
Källa: ÅSUB
4.a.1.g --- Andelen skolor med tillgång till, %; (g) grundläggande handtvätt
Källa: ÅSUB
4.c.1.bc --- Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning för att undervisa på grundskolenivå, %
Källa: ÅSUB, skolorna på Åland
Uppgifter efterfrågas vart tredje år, uppgifterna för låg- och högstadie redovisas tillsammans.
4.c.1.d --- Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning för att undervisa på gymnasialstadiet, %
Källa: ÅSUB, skolorna på Åland
Uppgifter efterfrågas vart tredje år
5.5.1.a --- Andelen platser som innehas av kvinnor i lagtinget, %
Källa: ÅSUB
Mandatfördelningen i lagtinget (invalda kandidater) efter kön
5.5.1.b --- Andelen platser som innehas av kvinnor i kommunfullmäktige, %
Källa: ÅSUB
Mandatfördelningen i kommunernas fullmäktige (invalda kandidater) efter kön
5.5.2.a --- Andelen Kvinnor i chefsposition, %
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Enligt yrkesklassificeringen (ISCO-2010), '1 Chefer' (Nivå 1), data hämtat från sysselsättningsstatistiken (befolkning efter verksamhet). För år 2008-2009 används yrkesklassificeringen ISCO-2001, uppgifterna är inte helt jämförbara.
5.5.2.b --- Andelen kvinnor i ledande befattning eller mellanchefsposition, %
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Enligt yrkesklassificeringen (ISCO-2010), '11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer', '12 Administrativa och kommersiella chefer' samt '13 Chefer inom tillverkning, utbildning, vård m.m.'. Data hämtat från sysselsättningsstatistiken (befolkning efter verksamhet). För år 2008-2009 används yrkesklassificeringen ISCO-2001, uppgifterna är inte helt jämförbara.
5.6.2 --- Andelen länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för Kvinnor och Män i åldrarna 15 år och äldre till sexuell och reproduktiv hälsovård, information och utbildning
Källa: ÅSUB, Ålands Landskapsregering
Landskapslag (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
6.1.1 --- Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten, %
Källa: ÅSUB
Hela befolkningen har tillgång till vatten fritt från föroreningar. Närmare 99,5 procent av den stadigvarande bosatta befolkningen har enligt byggnadsregistret vattenanslutning (från distributör eller egen brunn), resterande 0,5 procent har antingen okänd anslutning eller ingen vattenanslutning.
7.1.1 --- Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet, %
Källa: ÅSUB
Hela befolkningen har tillgång till elektricitet. Drygt 99 procent av den stadigvarande bosatta befolkningen har enligt byggnadsregistret elanslutning, resterande 1,0 procent har antingen okänd anslutning eller ingen elanslutning.
8.1.1 --- Årlig tillväxt i real BNP per capita
Källa: ÅSUB
Bruttonationalprodukten i fasta 2010-års priser, konverterade till USD med dollarkursen (medel) för år 2010, per bosatt befolkning (medelbefolkning)
8.2.1 --- Årlig tillväxt i real BNP per sysselsatt
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Bruttonationalprodukten i fasta 2010-års priser, konverterade till USD med dollarkursen (medel) för år 2010, per sysselsatt arbetskraft (befolkningen efter verksamhet)
8.5.2.a --- Relativt arbetslöshetstal; Totalt
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 15-74 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
8.5.2.b --- Relativt arbetslöshetstal; Män
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 15-74 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
Data för år 1990-2000 från sysselsättningsstatistiken (befolkningen efter huvudsaklig verksamhet), år 2001 och framåt från arbetslöshetsstatistiken
8.5.2.c --- Relativt arbetslöshetstal; Kvinnor
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 15-74 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
Data för år 1990-2000 från sysselsättningsstatistiken (befolkningen efter huvudsaklig verksamhet), år 2001 och framåt från arbetslöshetsstatistiken
8.5.2.d --- Relativt arbetslöshetstal; 15-24 år
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 15-24 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
8.5.2.e --- Relativt arbetslöshetstal; 25-34 år
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 25-34 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
Data för år 1990-2000 från sysselsättningsstatistiken (befolkningen efter huvudsaklig verksamhet), år 2001 och framåt från arbetslöshetsstatistiken
8.5.2.f --- Relativt arbetslöshetstal; 35-44 år
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 35-44 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
Data för år 1990-2000 från sysselsättningsstatistiken (befolkningen efter huvudsaklig verksamhet), år 2001 och framåt från arbetslöshetsstatistiken
8.5.2.g --- Relativt arbetslöshetstal; 45-54 år
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 45-54 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
Data för år 1990-2000 från sysselsättningsstatistiken (befolkningen efter huvudsaklig verksamhet), år 2001 och framåt från arbetslöshetsstatistiken
8.5.2.h --- Relativt arbetslöshetstal; 55-64 år
Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Det relativa arbetslöshetstalet, räknat som förhållandet arbetslösa personer i åldern 55-64 år mot den aktiva befolkningen (arbetskraften) i samma ålder
Data för år 1990-2000 från sysselsättningsstatistiken (befolkningen efter huvudsaklig verksamhet), år 2001 och framåt från arbetslöshetsstatistiken
8.6.1 --- Andelen ungdomar (15-24 år) som varken arbetar eller studerar, %
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Indikatorn 'andelen unga som inte arbetar, studerar eller fullgör värnplikt' följer Statistikcentralens definition. Både ÅSUBs och Statistikcentralens uppgift avviker något från det nästan motsvarande internationella måttet NEET-tal (NEET rate) som Eurostat använder. NEET är en förkortning av definitionen 'Not in Employment, Education or Training', dvs. inte i arbete, utbildning som leder till examen eller kursutbildning. Uppgiften som Eurostat publicerar baserar sig på ett material där unga som är beväringar eller i civiltjänst inte ingår i populationen. Antalet personer från Åland som är beväringar eller i civiltjänst är dock så lågt att det inte inverkar på andelen i någon större utsträckning.
Data från sysselsättningsstatistiken (befolkningen efter huvudsaklig verksamhet)
8.9.1.a --- Turismens direkta bidrag till BNP som andel av total BNP, %
Källa: ÅSUB
Uppgiften omfattar både landturism och sjöturism
8.9.1.b --- Turismens direkta bidrag till BNP, ökningstakt %
Källa: ÅSUB
Uppgiften omfattar både landturism och sjöturism
9.1.1 --- Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 2 km från en väg som är farbar året om, %
Källa: ÅSUB, Ålands landskapsregering
Majoriteten av befolkningen bor inom två kilometers avstånd från en året runt farbar väg. En analys mot det allmänna vägnätet (landsvägar, bygdevägar och kommunalvägar) visar att ungefär 70 personer inte bor inom två km från det allmänna vägnätet.
9.1.2.f --- Flygtransport (inrikes samt utrikes totalt), frakt, ton
Källa: ÅSUB, Finavia
Uppgiften omfattar både fraktgods och post
9.1.2.g --- Flygtransport (inrikes samt utrikes totalt), passagerare
Källa: ÅSUB, Finavia
Uppgiften omfattar både trafik till Finland och till utlandet
9.2.1.a --- Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av BNP, %
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Enligt näringsgrensklassificeringen (NI-2008), 'C Tillverkning' (Nivå 1), data hämtat från nationalräkenskaperna. Näringsgrensindelningen har reviderats 1995, 2002 samt 2008, uppgifterna är inte helt jämförbara.
9.2.1.b --- Tillverkningsindustrins förädlingsvärde per capita, USD
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Enligt näringsgrensklassificeringen (NI-2008), 'C Tillverkning' (Nivå 1), data hämtat från nationalräkenskaperna. Näringsgrensindelningen har reviderats 1995, 2002 samt 2008, uppgifterna är inte helt jämförbara.
Förädlingsvärdet i fasta 2010-års priser, konverterade till USD med dollarkursen (medel) för år 2010, per bosatt befolkning (medelbefolkning)
9.2.2 --- Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen, %
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Enligt näringsgrensklassificeringen (NI-2008), 'C Tillverkning' (Nivå 1), data hämtat från nationalräkenskaperna. Näringsgrensindelningen har reviderats 1995, 2002 samt 2008, uppgifterna är inte helt jämförbara.
9.4.1 --- Koldioxidutsläpp per BNP, kilogram CO2/USD
Källa: ÅSUB, Finlands Miljöcentral (SYKE)
Utsläpp av koldioxidekvivalenter per bruttonationalprodukten i fasta 2010-års priser, konverterade till USD med dollarkursen (medel) för år 2010
10.4.1 --- Andel av BNP som går till löner och sociala avgifter, %
Källa: ÅSUB
Data från nationalräkenskaperna
12.6.1 --- Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter
Källa: ÅSUB, företagens webbsidor
De företag som antingen publicerar en separat hållbarhetsredovisning, alternativt har ett omfattande avsnitt i årsredovisningen
14.5.1 --- Täckning av skyddade områden i förhållande till marina områden, %
Källa: ÅSUB, Ålands landskapsregering
Ålands vattenareal utökades markant år 2003 på grund av att territorialvattengränsen har flyttats, varvid andelen skyddad natur minskade
15.1.1 --- Skogsmark som andel av total landareal, %
Källa: ÅSUB, Naturresursinstitutet (LUKE)
Andelen skogsmark (produktiv och improduktiv) av den totala arealen uttryckt i procent
16.1.1 --- Antalet mordoffer per 100 000 invånare
Källa: ÅSUB, Statistikcentralen
Uppgifter ur statistik över dödsorsaker (omfattar den åländska befolkningen)
16.10.1 --- Antalet verifierade fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, frihetsberövanden samt tortyr av journalister, fackligt engagerade och personer som arbetar med Mänskliga rättigheter
Källa: ÅSUB
17.19.2.b --- Länder som har uppnått 100 procent registrering av födslar och 80 procent registrering av dödsfall
Källa: ÅSUB