Till toppen

Månadslöner i euro per månad för heltidsanställda inom offentliga sektorn 2015-2021, total förtjänst efter år, sektor, kön och uppgifter

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
För mera information angående lönerna inom den offentliga sektorn på Åland, se ÅSUB Statistik 2022:3: ''Löner för offentligt anställda på Åland 2021''. Rapporten finns i PDF-format på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax
För beskrivning av statistiken se http://www.asub.ax/sv/beskrivning-lonestatistiken
Kvartilerna räknas ut genom att de anställdas löner rangordnas i stigande ordning, 25 procent av observationerna finns under den undre kvartilen och 25 procent över den övre kvartilen. 50 procent av observationerna ligger således mellan den undre och den övre kvartilen.
Medianen kännetecknas av att 50 procent av observationerna finns under medianvärdet och 50 procent ligger över medianvärdet.
Variationskoefficienten i tabellen är definierad som standardavvikelsen delad med medeltalet multiplicerat med 100.