Till toppen

Genomsnittliga månatliga löneinkomster för sjöanställda 2016-2020 efter år, personalkategori, kön, variabel och bransch

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
För mera information angående lönerna för de sjöanställda, se ÅSUB Statistik 2021:7 ''Löner inom den privata sektorn 2020''. Rapporten finns i PDF-format på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax
För beskrivning av statistiken se ÅSUBs hemsida http://www.asub.ax/sv/beskrivning-lonestatistiken