Till toppen

Genomsnittliga månatliga löneinkomster för sjöanställda 2000-2015 efter år, personalkategori, kön, variabel och bransch

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
För mera information angående lönerna för de sjöanställda, se ÅSUB Statistik 2013:4 ''Löner inom den privata sektorn 2012''. Rapporten finns i PDF-format på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax