Till toppen

Genomsnittliga månatliga löneinkomster för statligt heltidsanställda på Åland 2010-2021, november månad (ISCO-2010) efter år, yrkesgrupp, inkomsttyp och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga heltidsanställda , 1 Chefer , 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
För mera information angående lönerna inom den offentliga sektorn på Åland, se ÅSUB Statistik 2022:3: ''Löner för offentligt anställda på Åland 2021''. Rapporten finns i PDF-format på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax
För beskrivning av statistiken se http://www.asub.ax/sv/beskrivning-lonestatistiken