Genomsnittliga månatliga löneinkomster för kommunalt heltidsanställda på Åland 2010-2018, oktober månad (ISCO-2010) efter år, yrkesgrupp, inkomsttyp och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

yrkesgrupp Markera minst ett värde

Totalt 44 Valda

Sök

inkomsttyp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Euro
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
28.6.2019
Skapad datum
31.10.2011
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
LO008
Fotnoter

Fotnoter

För mera information angående lönerna inom den offentliga sektorn på Åland, se ÅSUB Statistik 2019:2: ''Löner för offentligt anställda på Åland 2018''. Rapporten finns i PDF-format på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax
För beskrivning av statistiken se http://www.asub.ax/sv/beskrivning-lonestatistiken