Till toppen

Genomsnittliga månatliga löneinkomster för heltidsanställda i privata sektorn, september månad 2010-2020, efter år, bransch, ISCO-yrkesgrupp och kön (ISCO-2010) efter år, yrkesgrupp, inkomsttyp och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 111 Högre tjänstemän och organisationschefer , 112 Verkställande direktörer och verkschefer ,

Valda 0 Totalt 99

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
För mera information angående lönerna inom den privata sektorn på Åland, se ÅSUB Statistik 2021:7 ''Löner inom den privata sektorn 2020''. Rapporten finns i PDF-format på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax
Från och med 2020 gäller månadslönerna för september månad, tidigare oktober månad.
För beskrivning av statistiken se ÅSUBs hemsida http://www.asub.ax/sv/beskrivning-lonestatistiken