Till toppen

Genomsnittliga månatliga löneinkomster för heltidsanställda i privata sektorn 2008-2020, september månad (NI2008) efter år, bransch, yrkesgrupp, inkomsttyp och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
På grund av att näringsgrensindelningen uppdaterades 2008 är inte de branschvisa uppgifterna helt jämförbara med tidigare år.
Från och med 2020 gäller månadslönerna september månad, tidigare oktober månad.
För mera information angående lönerna inom den privata sektorn på Åland, se ÅSUB Statistik 2021:7 ''Löner inom den privata sektorn 2020''. Rapporten finns i PDF-format på ÅSUBs hemsida, http://www.asub.ax