Till toppen

De kommunala bibliotekens kostnader för media och personal 2019-2023 efter kommun, år och kostnadsslag

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brando , Eckerö , Finstrom ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistiken omfattar de 16 kommunala biblioteken.