Till toppen

Utlåning på kommunalbiblioteken 2016-2023 efter litteraturtyp, år och låntagarens kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistiken omfattar de 16 kommunala biblioteken. Alla lån går inte att födela på kön.

år

2019

Exkl. Sottunga bibliotek

litteraturtyp: Totalt , år: 2019 , låntagarens kön: Totalt

Exkl. drygt 50 000 lån som inte går att fördela på kön.

litteraturtyp: Totalt , år: 2020 , låntagarens kön: Totalt

Exkl. drygt 40 000 lån som inte går att fördela på kön.

litteraturtyp: Totalt , år: 2021 , låntagarens kön: Totalt

Exkl. drygt 50 000 lån som inte går att fördela på kön.

litteraturtyp: Totalt , år: 2022 , låntagarens kön: Totalt

Exkl. drygt 50 000 lån som inte går att fördela på kön.

litteraturtyp: Totalt , år: 2023 , låntagarens kön: Totalt

Exkl. drygt 45 000 lån som inte går att fördela på kön.

litteraturtyp: Facklitteratur totalt , år: 2022 , låntagarens kön: Totalt

Exkl. knappt 400 lån av facklitteratur som inte går att fördela på barn/ungdom eller vuxen.

litteraturtyp: Facklitteratur totalt , år: 2023 , låntagarens kön: Totalt

Exkl. drygt 350 lån av facklitteratur som inte går att fördela på barn/ungdom eller vuxen.