Till toppen

De kommunala bibliotekens låntagare 2016-2023 efter ålder, år och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistiken omfattar de 16 kommunala biblioteken. Uppgift om kön finns inte för alla låntagare.

år

2019

Exkl. Sottunga bibliotek

ålder: Alla åldrar, totalt , år: 2018 , kön: Totalt

Exkl. drygt 600 låntagare för vilka uppgift om kön saknas.

ålder: Alla åldrar, totalt , år: 2019 , kön: Totalt

Exkl. drygt 600 låntagare för vilka uppgift om kön saknas.

ålder: Alla åldrar, totalt , år: 2020 , kön: Totalt

Exkl. ca 700 låntagare för vilka uppgift om kön saknas.

ålder: Alla åldrar, totalt , år: 2021 , kön: Totalt

Exkl. ca 700 låntagare för vilka uppgift om kön saknas.

ålder: Alla åldrar, totalt , år: 2022 , kön: Totalt

Exkl. drygt 400 låntagare för vilka uppgift om kön saknas.

ålder: Alla åldrar, totalt , år: 2023 , kön: Totalt

Exkl. nästan 500 låntagare för vilka uppgift om kön saknas.