Till toppen

Konsumentprisindex för Åland (2015=100) efter uppgifter, varugrupp och månad (2015M01-2023M04)

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 Konsumentprisindex , 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER , 01.1 Livsmedel ,

Valda 0 Totalt 160

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 1 Totalt 100

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Inga fotnoter finns