Till toppen

Konsumentprisindex för Åland 1986-2024, procentuella förändringar under tolvmånadersperioder (inflation) efter år och månad

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 39

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Jan , Feb , Mar ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Inga fotnoter finns