Till toppen

Antal inkomsttagare samt inkomster, avdrag och beskattning 2010-2016 efter år, kommun, uppgifter och inkomstklass, 1000 euro

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Antal inkomsttagare , Vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster sammanlagt , Löneinkomster ,

Valda 0 Totalt 36

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Inkomstklasserna sammanlagt , - 5000 , 5000-10000 ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistiken över skattepliktiga inkomster, som utkommer årligen, beskriver privatpersoners skattepliktiga inkomster, skulder och beskattning. Skatteförvaltningens databas har använts som primärmaterial. Skatteförvaltningens databas är ett registermaterial som täcker hela befolkningen och också alla som avlidit under året eller som bor utomlands om de har beskattats i Finland på basen av lagar om skatt på inkomst. Populationen utgörs alltså av privatpersoner som under skatteåret fått skattepliktiga inkomster. .. = Uppgifter saknas eller är för få till antalet