Till toppen

Antal beskattade inkomsttagare samt inkomster och skatter (medeltal och median) 2005-2018

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Skatteförvaltningens databas har använts som primärmaterial. Statistiken, som utkommer årligen, omfattar alla personer som erhållit skattepliktiga inkomster. Utomlands bosatta s.k. begränsat skattskyldiga inkomsttagare ingår i statistiken endast om de har annan inkomst än sådan som beskattas enligt källskattelagen.