Till toppen

Handel med varor över skattegränsen 2010-2017 efter handelsriktning, bransch och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Jordbruk, skogsbruk och fiske , Tillverkning, utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna för senaste året är preliminära, de revideras i samband med nästa publicering. Näringsgrensindelningen i varuhandelsstatistiken följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden. Tidigare år har näringsgrensindelningen publicerats enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. För att ge en jämförande bild har statistiken för åren 2004-2007 tagits fram på nytt, nu med den nya näringsgrensindelningen. Det bör observeras att företagen som ingår i statistiken under åren 2004-2007 kan ha bytt bransch eller hemort, eller deras verksamhet kan ha lagts ned. Den nya näringsgrensindelningen är gjord enligt företagens huvudsakliga verksamhet den 31.12.2007. I och med att statistikunderlag innehåller uppgifter som skall hållas konfidentiella kan man inte nödvändigtvis erhålla totalsumman genom att summera över delsummor som syns i tabellen. Vidare beskrivning av uppgifterna kan läsas i statistikmeddelandet Varuhandelsstatistik 2010-2011 (Handel 2012:1).