Utrikeshandel med varor 2010-2019 efter enhet, handelsriktning, bransch och år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

enhet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

handelsriktning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

bransch Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
1 000 euro
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
27.5.2020
Skapad datum
21.1.2019
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
HA034
Fotnoter

Fotnoter

Observera att en större mängd vikt av exporterat trä och varor av trä och kork verkar saknas från branschen tillverkning, utvinning av mineral i grundmaterialet från Tullen år 2018
Uppgifterna för senaste året är preliminära, de revideras i samband med nästa publicering. Näringsgrensindelningen i varuhandelsstatistiken följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden. Tidigare år har näringsgrensindelningen publicerats enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. För att ge en jämförande bild har statistiken för åren 2004-2007 tagits fram på nytt, nu med den nya näringsgrensindelningen. Det bör observeras att företagen som ingår i statistiken under åren 2004-2007 kan ha bytt bransch eller hemort, eller deras verksamhet kan ha lagts ned. Den nya näringsgrensindelningen är gjord enligt företagens huvudsakliga verksamhet den 31.12.2007.
I och med att statistikunderlag innehåller uppgifter som skall hållas konfidentiella kan man inte nödvändigtvis erhålla totalsumman genom att summera över delsummor som syns i tabellen. Vidare beskrivning av uppgifterna kan läsas i statistikmeddelandet Varuhandelsstatistik 2010-2011 (Handel 2012:1).