Till toppen

Utrikeshandel med varor 2010-2023 efter enhet, handelsriktning, bransch och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Jordbruk, skogsbruk och fiske , Tillverkning, utvinning av mineral ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Observera att en större mängd vikt av exporterat trä och varor av trä och kork verkar saknas från branschen tillverkning, utvinning av mineral i grundmaterialet från Tullen år 2018
Näringsgrensindelningen i varuhandelsstatistiken följer från och med år 2008 standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008) vilken är knuten till den internationella ISIC-standarden. Tidigare år har näringsgrensindelningen publicerats enligt NI-2002, varför branschvisa uppgifter inte längre är jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. För att ge en jämförande bild har statistiken för åren 2004-2007 tagits fram på nytt, nu med den nya näringsgrensindelningen. Det bör observeras att företagen som ingår i statistiken under åren 2004-2007 kan ha bytt bransch eller hemort, eller deras verksamhet kan ha lagts ned. Den nya näringsgrensindelningen är gjord enligt företagens huvudsakliga verksamhet den 31.12.2007. I och med att statistikunderlag innehåller uppgifter som skall hållas konfidentiella kan man inte nödvändigtvis erhålla totalsumman genom att summera över delsummor som syns i tabellen. Vidare beskrivning av uppgifterna kan läsas i statistikmeddelandet Varuhandelsstatistik 2010-2011 (Handel 2012:1). Tullen i Finland håller för närvarande på med en omfattande digitaliseringsprocess, där bland annat ett helt nytt tullklareringssystem utvecklas. Processen för att ta fram data för Ålands varuhandel har år 2022 förändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare års statistik. Förändringen leder till bättre täckningsgrad för åländska företags varuhandel med omvärlden.