Till toppen

Utrikeshandel 2010-2023 med varor efter enhet, handelsriktning, varuslag och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Levande djur, animaliska produkter , Vegetabiliska produkter ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Observera att en större mängd vikt av exporterat trä och varor av trä och kork verkar saknas i grundmaterialet från Tullen år 2018
I och med att statistikunderlag innehåller uppgifter som skall hållas konfidentiella kan man inte nödvändigtvis erhålla totalsumman genom att summera över delsummor som syns i tabellen. Vidare beskrivning av uppgifterna kan läsas i statistikmeddelandet Varuhandelsstatistik 2010-2011 (Handel 2012:1). Tullen i Finland håller för närvarande på med en omfattande digitaliseringsprocess, där bland annat ett helt nytt tullklareringssystem utvecklas. Processen för att ta fram data för Ålands varuhandel har år 2022 förändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare års statistik. Förändringen leder till bättre täckningsgrad för åländska företags varuhandel med omvärlden.