Till toppen

Utrikeshandel 2010-2021 med varor efter enhet, handelsriktning, varuslag och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Levande djur, animaliska produkter , Vegetabiliska produkter ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Observera att en större mängd vikt av exporterat trä och varor av trä och kork verkar saknas i grundmaterialet från Tullen år 2018
I och med att statistikunderlag innehåller uppgifter som skall hållas konfidentiella kan man inte nödvändigtvis erhålla totalsumman genom att summera över delsummor som syns i tabellen. Vidare beskrivning av uppgifterna kan läsas i statistikmeddelandet Varuhandelsstatistik 2010-2011 (Handel 2012:1).