Import och Export 2010-2019 (1 000 euro) efter handelsvariabel och år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

handelsvariabel Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
1 000 EUR
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
27.5.2020
Skapad datum
30.5.2012
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
HA031
Fotnoter

Fotnoter

Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln över huvud taget. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande kunde varken Skatteförvaltningen eller Tullen tillhandahålla statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln.
Uppgifterna för år 2015 är reviderade. Vidare beskrivning av uppgifterna kan läsas i statistikmeddelandet Varuhandelsstatistik 2010-2011 (Handel 2012:1).
handelsvariabel
Import, skattegräns
Reviderade värden för år 2005-2006
Export, skattegräns
Reviderade värden för år 2005-2006
Handelsnetto, skattegräns
Reviderade värden för år 2005-2006