Till toppen

Import och Export 2010-2022 (1 000 euro) efter handelsvariabel och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Tyvärr har en större omstrukturering där skatteuppbörden flyttats från Tullen till Skatteförvaltningen medfört att vi inte kan publicera uppgifter över skattegränshandeln över huvud taget. Vid tidpunkten för publiceringen av detta meddelande kunde varken Skatteförvaltningen eller Tullen tillhandahålla statistik om mervärdesskatteuppbörd i skattegränshandeln. Uppgifterna för år 2015 är reviderade. Vidare beskrivning av uppgifterna kan läsas i statistikmeddelandet Varuhandelsstatistik 2010-2011 (Handel 2012:1). Tullen i Finland håller för närvarande på med en omfattande digitaliseringsprocess, där bland annat ett helt nytt tullklareringssystem utvecklas. Processen för att ta fram data för Ålands varuhandel har år 2022 förändrats och uppgifterna är inte helt jämförbara med tidigare års statistik. Förändringen leder till bättre täckningsgrad för åländska företags varuhandel med omvärlden.

handelsvariabel

Import, skattegräns

Reviderade värden för år 2005-2006

Export, skattegräns

Reviderade värden för år 2005-2006

Handelsnetto, skattegräns

Reviderade värden för år 2005-2006