Till toppen

Anvisningar hur du väljer värden i listrutorna


ATT VÄLJA VÄRDEN Välj de värden som du önskar i listrutorna. I de listor där det står "obligatoriskt" måste minst ett värde väljas. Du kan välja ett värde i en listruta genom att klicka på den med vänster musknapp, eller söka efter ett värde med sökfunktionen. Om du vill välja alla värden från en lista: - klicka på knappen "Markera alla värden" eller - välj listans första värde och trycka på SHIFT- och END-tangenterna på ditt tangentbord. Om du vill välja flera på varandra efterföljande värden från listan: - markera dem med muspekaren eller - klicka på SHIFT-knappen och klicka på det första och sista värdet av dina önskade värden. Om du vill välja värden från listan som inte följer efter varandra: - välj värden genom att hålla CONTROL-tangenten nedtryckt samtidigt som du väljer värde med musknappen, eller - skriv värdena i listboxens sökfält ett åt gången. När du klickar på ENTER väljs värdet. Med knappen "Avmarkera alla värden" töms valen. När du har valt önskade uppgifter, klicka på knappen "Visa tabell" under listrutorna. SÖKFUNKTION Värdet som sökts med sökfunktionen väljs då du klickar på ENTER. Om du söker flera värden, töm fältet emellan. Sökningen i listrutan söker som standard både från början av ordet och i mitten av ordet. Om du vill begränsa sökningen till början av ordet, klicka på "Början av ord". UTVIDGADE TABELLER Webbläsarvyn som följer efter att du klickat på "Visa tabell" är begränsad till ungefär 1 000 rader och 300 kolumner. Även om alla uppgifter du valt inte syns i webbläsarvyn inkluderas uppgifterna om du sparar tabellen t.ex. som en Excel-fil. ATT SPARA TABELLEN Du kan spara tabellen som fil i flera olika format. Lagringsalternativen finns i den fjärde rullgardinsmenyn i listan till vänster, under rubriken "Spara resultat som". Om du i framtiden vill gå tillbaka till tabellen du nyss sparat, så kan du spara dina val i databasen ("Spara sökningen"). Du får en länk till din egen tabell när du klickar på "Spara sökningen", kopiera denna länk för framtida bruk. Observera att en länk som kopieras från webbläsarens adressrad inte sparar de val du gjort.