Till toppen

Arbetsställen på Åland 2008-2022 efter år, storleksklass och bransch (NI2008)

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0-4 personer , 5-9 personer ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Okänt , Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 83

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
På grund av att näringsgrensindelningen uppdaterades 2008 är inte de branschvisa uppgifterna helt jämförbara med tidigare år. Uppgifterna reviderade år 2021 då några av arbetsställena tidigare felaktigt klassificerats enligt företagets branschkod, och inte arbetsställets