Till toppen

Arbetsställen på Åland 2008-2022 efter år, kommun och bransch (NI2008)

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 15

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Okänt , Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 83

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
På grund av att näringsgrensindelningen uppdaterades 2008 är inte de branschvisa uppgifterna helt jämförbara med tidigare år.