Till toppen

Nyckeltal för åländska företag efter branch, nyckeltal, år och grupp

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Rörelsens intäkter totalt i 1 000 euro , Omsättning i 1 000 euro , Avkastningsprocent på investerat kapital ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Siffrorna för branscherna 'övrig transport', 'personliga tjänster' samt 'företagstjänster' 2017 är reviderade i och med 2018 års publikation.