Lönesummeindex, medeltal för året 2002 = 100 efter år, månad, komponent och bransch
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

komponent Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

bransch Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Indextal
Kommande uppdatering
30.10.2020
Skapad datum
3.5.2019
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå, bearbetning av mervärdeskatteregisteruppgifter
Matris
FO014
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller indexserier beräknade på månatliga branschvisa summor för
företagens löneutbetalningar. Det månatliga medeltalet för år 2002 fungerar som
bas för indexserien och är satt till 100. Originalserien visar hur lönesumman
utvecklats månad för månad. De övriga serierna är ett resultat av en säsongjustering
av serierna. De säsongsjusterade serierna visar utvecklingen utan säsongsvariation,
men den irreguljära variationen som tidsseriemodellen inte lyckats förklara
ingår i serien.
Trendkomponenten är en säsongsjusterad serie utan irreguljär
variation. Säsongkomponenten visar mängden av säsongvariation (dess medeltal är ungefär 1).
Om man multiplicerar den säsongsjusterade serien med säsongkomponenten
får man som resultat originalserien. Den årliga tillväxttakten är beräknad från trendkomponenten.
Notera även att varje gång när tidsserien uppdateras revideras åtminstone
en del p.g.a. en ny estimering, främst de senaste värdena av de olika
tidsseriekomponenterna. Dessutom uppdateras registrets grunddata
månatligen för de senaste två åren p.g.a. olikheter i företagens
rapporteringskrav.
De två turismrelaterade indexserierna, Landturism och Turism totalt är
sammanvägda index baserade på de övriga serierna. Vikterna härrör från ÅSUBs turismundersökningar,
som genomförs med ca 5 års mellanrum (se t.ex. ÅSUB Rapport 2019:2) .
Turism totalt innefattar även den del av turism som sker ombord på åländska fartyg, medan landsturism är
definierad som den turismefterfrågan som sker iland på Åland.