Till toppen

Näringslivets omsättning 2000-2022* (miljoner euro) efter år, månad och bransch

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.januari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Primärnäringar , Livsmedelsindustri , Övrig industri ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Observera att uppgifterna för de två senaste åren är preliminära (*)
Registrets grunddata uppdateras månatligen för de senaste två åren p.g.a. olikheter i företagens rapporteringskrav.