Omsättningsindex, medeltal för året 2002 = 100 efter år, månad, komponent och bransch
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

komponent Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

bransch Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Indextal
Senast uppdaterad
18.11.2021
Kommande uppdatering
29.1.2021
Skapad datum
3.5.2019
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå, bearbetning av mervärdeskatteregisteruppgifter
Matris
FO013
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen innehåller indexserier beräknade på månatliga branschvisa summor för
företagens Omsättning. Det månatliga medeltalet för år 2002 fungerar som
bas för indexserien och är satt till 100. Originalserien visar hur omsättningen
utvecklats månad för månad. De övriga serierna är ett resultat av en säsongjustering av serierna.
De säsongsjusterade serierna visar utvecklingen utan säsongsvariation,
men den irreguljära variationen som tidsseriemodellen inte lyckats förklara
ingår i serien.Trendkomponenten är en säsongsjusterad serie utan irreguljärvariation.
Säsongkomponenten visar mängden av säsongvariation (dess medeltal
är ungefär 1 eller summan är 0, beroende på om modellen är additiv eller multiplikativ).
Om man multiplicerar den säsongsjusterade serien med säsongkomponenten
får man som resultat originalserien.
Den årliga tillväxttakten är beräknad från den säsongsjusterade tidsserien.
Notera även att varje gång när tidsserien uppdateras revideras åtminstone
en del p.g.a. en ny estimering, främst de senaste värdena av de olika
tidsseriekomponenterna. Dessutom uppdateras registrets grunddata
månatligen för de senaste två åren p.g.a. olikheter i företagens
rapporteringskrav. De två turismrelaterade indexserierna, Landturism och Turism totalt är
sammanvägda index baserade på de övriga serierna. Vikterna härrör från
ÅSUBs turismundersökningar,som genomförs med ca 5 års mellanrum
(se t.ex. ÅSUB Rapport 2019:2) .Turism totalt innefattar även den del av
turism som sker ombord på åländska fartyg, medan landsturism är definierad som
den turismefterfrågan som sker iland på Åland.