Nya och nedlagda företag 2005-2020 (NI2008) efter aktivitet, bransch och år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

aktivitet Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

bransch Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal företag
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
18.8.2021
Kommande uppdatering
25.4.2017
Skapad datum
9.10.2009
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå
Matris
FO012
Fotnoter

Fotnoter

OBS, på grund av förändringar i grundmaterialet från Statistikcentralen samt Skatteförvaltningen är inte uppgifterna om antalet företag samt arbetsställen helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter. Etableringar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens uppgifter. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.
Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017. Av denna anledning är uppgifterna för nedlagda företag år 2017 okänt.
Enligt den nya näringsgrensindelningen NI2008, ej jämförbar med tidigare publicerade uppgifter.
Vid publicering av nya uppgifter revideras även uppgifterna för tidigare år.
Uppgifter för nedlagda företag fanns inte tillängligt vid publiceringstillfället