Till toppen

Nya och nedlagda företag 2005-2021 (NI2008) efter aktivitet, bransch och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Primärnäringar , Industri ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 17

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
OBS, på grund av förändringar i grundmaterialet från Statistikcentralen samt Skatteförvaltningen är inte uppgifterna om antalet företag samt arbetsställen helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter. Etableringar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens uppgifter. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet. Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017. Av denna anledning är uppgifterna för nedlagda företag år 2017 okänt. Enligt den nya näringsgrensindelningen NI2008, ej jämförbar med tidigare publicerade uppgifter. Vid publicering av nya uppgifter revideras även uppgifterna för tidigare år. Uppgifter för nedlagda företag fanns inte tillängligt vid publiceringstillfället