Bokslutsstatistik (resultaträkning i 1000 euro) 2008-2019, NI2008 efter bransch, finansiella poster och år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

bransch Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

finansiella poster Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
1000 euro
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
25.5.2020
Skapad datum
2.6.2021
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå
Matris
FO002
Fotnoter

Fotnoter

Bokslutsstatistiken för de åländska företagen baseras på underlag från skatteförvaltningens EVR-register med beskattningsuppgifter från näringsidkare, yrkesutövare och samfund. Materialet har kompletterats med uppgifter ur företagsregistret och Ålands arbetsställeregister.
De företagsformer som statistiken omfattar är andelslag, aktiebolag, kommanditbolag samt öppna bolag och samtliga har totala rörelseintäkter (omsättning + rörelsens övriga intäkter) över 17 000 euro (fram till 2003, därefter 20 000 euro). Enskilda näringsidkare (yrkesutövare och rörelseidkare) har utelämnats.
Statistiken innehåller bokslutsuppgifter om branscherna tillverkningsindustri, byggverksamhet, handel (parti- och detaljhandel), hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen. Branscherna finansiell verksamhet samt primärnäringarna har inte tagits med i undersökningen på grund av deras speciella resultatstruktur.
På grund av att näringsgrensindelningen uppdaterades 2008 (till den officiella näringsgrensindelningen NI2008) är inte de branschvisa uppgifterna helt jämförbara med tidigare år. Näringsgrensindelningen för åren 1999-2007 är uppgjord enligt den tidigare indelningen NI2002.