Till toppen

Bokslutsstatistik (resultaträkning i 1000 euro) 2008-2020 efter bransch, finansiella poster och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Omsättning , Förändring i produktlager (ökning+/ minskning-) , Tillverkning för eget bruk ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Bokslutsstatistiken för de åländska företagen baseras på underlag från skatteförvaltningens EVR-register med beskattningsuppgifter från näringsidkare, yrkesutövare och samfund. Materialet har kompletterats med uppgifter ur företagsregistret och Ålands arbetsställeregister. De företagsformer som statistiken omfattar är andelslag, aktiebolag, kommanditbolag samt öppna bolag och samtliga har totala rörelseintäkter (omsättning + rörelsens övriga intäkter) över 17 000 euro (fram till 2003, därefter 20 000 euro). Enskilda näringsidkare (yrkesutövare och rörelseidkare) har utelämnats. Statistiken innehåller bokslutsuppgifter om branscherna tillverkningsindustri, byggverksamhet, handel (parti- och detaljhandel), hotell- och restaurangverksamhet, sjötransport och övrig transport samt tjänstebranschen. Branscherna finansiell verksamhet samt primärnäringarna har inte tagits med i undersökningen på grund av deras speciella resultatstruktur. På grund av att näringsgrensindelningen uppdaterades 2008 (till den officiella näringsgrensindelningen NI2008) är inte de branschvisa uppgifterna helt jämförbara med tidigare år. Näringsgrensindelningen för åren 1999-2007 är uppgjord enligt den tidigare indelningen NI2002.