Till toppen

Livförsäkringsbolags nyckeltal 2016-2020, 1 000 EUR efter år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Siffrorna omfattar Alandia försäkring. I premieinkomst är återförsäkrarens andel exkluderad.
Endast bolagets egna andel av ersättningskostnader ingår.