Till toppen

Skadeförsäkringsbolags nyckeltal 2016-2022, 1 000 EUR efter år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Siffrorna omfattar Alandia försäkring, Ålands ömsesidiga försäkringsbolag och Ålands försäkringar. I premieinkomst är återförsäkrarens andel exkluderad.
Endast bolagens egna andel av premieintäkter och ersättningskostnader ingår.