Till toppen

Arbetspensionsförsäkringsbolags nyckeltal 2011-2018, 1000 EUR efter år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Premieinkomst , Utbetalda pensioner och övriga ersättningar , Nettointäkter av placeringsverksamheten ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna gäller Alandia försäkring.