Till toppen

Bankväsendet 2014-2022, nyckeltal, 1 000 euro, efter år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Räntenetto , Nettointäkter från avgifter och provisioner , Nettointäkter från handel och investeringar ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Gäller Andelsbanken för Åland och Ålandsbanken. Uppgifterna för 2021 korrigerades 1.5.2023.