Till toppen

Aktiebostadsöverlåtelser 2010-2022 efter år, genomsnittligt kvadratmeterpris, region och lägenhetsstorlek

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2010 , 2011 , 2012 ,

Valda 1 Totalt 13

Valda 0 Totalt 1

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna för 2019 är inte fullständiga då information saknas för överlåtelser gjorda 1.10-8.11.2019.

år

2019

Uppgifterna för 2019 är inte fullständiga då information saknas för överlåtelser gjorda 1.10-8.11.2019.