Till toppen

Döda 1999-2020 efter år, kön, dödsorsak och åldersgrupp

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Infektionssjukdomar, parasitära sjukd. , Tumörer ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna för vissa åldersgrupper är dolda för att undvikande röjande. Totalsiffrorna för år, kön och dödsorsak är kompletta.