Till toppen

Döda 2003-2022 efter kön, år och ålder

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 113

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
2003-2011: Ålder 31.12. ifrågavarande år. Fr.o.m. 2012: Ålder vid dödstillfället.