Till toppen

Befolkning 1999-2023 efter födelseland, år och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Norden totalt , Åland ,

Valda 0 Totalt 140

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 1 Totalt 25

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna gäller 31.12. ifrågavarande år.