Till toppen

Befolkning 31.12.2001-31.12.2021 efter år, kön, åldersgrupp och medborgarskap

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0-4 , 5-9 ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Inga fotnoter finns