Sysselsatt arbetskraft 1987-2019 efter kommun, kön och år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kommun Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
23.11.2021
Skapad datum
13.11.2012
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
AR012
Fotnoter

Fotnoter

Denna tabell innehåller officiell statistik över Åland, publicerad av ÅSUB eller Statistikcentralen.
Från och med år 2019 har det skett förändringar i framtagningen av grundmaterialet då Inkomstregistret numera är en viktig källa. Bland annat bidrar Inkomstregistret med mer detaljerad information om de sysselsatta, vilket exempelvis har resulterat i att studerande som arbetar deltid nu klassificeras som ”studerande, skolelever” (tidigare ”sysselsatta”). Detta har föranlett en minskning i antalet sysselsatta på Åland.
Sysselsättningsstatistiken baseras på uppgifter som Statistikcentralen tar fram genom att samköra olika register, bl.a. register över beskattningen. Att statistiken är registerbaserad innebär också att personernas fördelning på näringsgren bestäms utgående från var man är anställd och varifrån man får sina huvudsakliga inkomster och inte t.ex. utgående från vad man själv uppger på någon blankett.
På grund av tillgång till mer detaljerad registerdata från och med år 2013 har det blivit möjligt att föra mer omfattande statistik om branschen 'T Förvärvsarbete i hushåll', dessa personer fanns tidigare år främst i branschen 'X Okänd'.
Sysselsatt arbetskraft beskriver personer som är yrkesverksamma och är bosatta på Åland. Inom området arbetande innehåller även personer som arbetar men inte är bosatta på Åland, tex. på åländska fartyg. Hela arbetskraften innebär personer mellan 15 år och 74 år som är tillgängliga för arbetsmarknaden (tex. sysselsatta och arbetslösa).