Inom området arbetande (arbetsplatser) 2007-2018 (NI2008) efter år, kön, kommun, bransch och åldersgrupp
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kommun

Totalt 17 Valda

Sök

bransch Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

åldersgrupp

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn


018-25490*
E-posta info@asub.ax
ÅSUBs hemsida
Senast uppdaterad
19.11.2020
Skapad datum
9.1.2007
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
AR015
Fotnoter

Fotnoter

Sysselsättningsstatistiken baseras på uppgifter som Statistikcentralen tar fram genom att samköra olika register. Att statistiken är registerbaserad innebär också att personernas fördelning på näringsgren bestäms utgående från var man är anställd och varifrån man får sina huvudsakliga inkomster.
På grund av tillgång till mer detaljerad registerdata från och med år 2013 har det blivit möjligt att föra mer omfattande statistik om branschen 'T Förvärvsarbete i hushåll', dessa personer fanns tidigare år främst i branschen 'X Okänd'.
Sysselsatt arbetskraft beskriver personer som är yrkesverksamma och är bosatta på Åland. Inom området arbetande innehåller även personer som arbetar men inte är bosatta på Åland, tex. på åländska fartyg.